ALIF BA TA

ALIF BA TA

14 January 2011

DAULAH KILAFAH : MEMACU ISLAM SEJAHTERA

Idea penyatuan negara-negara atas dasar kepentingan ekonomi adalah merupakan idea tulen dari ideologi Kapitalisme, iaitu mewujudkan pasaran barangan dan perkhidmatan tanpa batas sempadan wathaniyyah (patriotisme). Dengan adanya gabungan ini akan membuang segala sekatan ekonomi di antara satu sama lain, iaitu ke arah untuk melahirkan sistem ekonomi laissez-faire (ekonomi bebas). Tambahan pula penyatuan ini akan menjadi satu kekuatan kepada ASEAN dari segi ekonomi. Ideologi Kapitalisme terlalu menitik beratkan aspek ekonomi, jadi tidak hairanlah jika ideologi ini mengajak manusia untuk 'bersatu' di bawah kuasa ekonomi. Berita penyatuan begini disambut dengan pandangan yang positif sekali oleh golongan-golongan pemerintah dan rakyat yang sudah lama terjerat dengan ideologi ini. Tambahan yang mengesyorkannya pula adalah Surin, Muslim yang menjadi setiausaha ASEAN.


Sayang sekali apabila penyatuan di bawah Daulah Khilafah yang diserukan oleh Hizbut Tahrir di seluruh dunia di pandang 'igauan' oleh sesetengah pihak dan ada suara-suara sumbang yang memperlecehkan idea ini, sedangkan idea penyatuan umat Islam di bawah satu kepemimpinan tunggal (Daulah Khilafah) adalah fikrah dan kewajipan yang muncul dari Al-Quran dan Al-Hadis sendiri. Ianya bertolak dari pemikiran Islam dan ideologi Islam. Hizbut Tahrir menolak dari mengajak umat Islam bersatu secara partial (sebahagian) kemudian berpecah dalam aspek lain, bahkan Hizbut Tahrir mengajak umat Islam di seluruh dunia agar bersatu dalam aspek Pemerintahan, Politik, Ekonomi, Sosial (kemasyarakatan) dan segalanya, kerana umat Islam adalah umat yang satu. Hal ini merupakan tuntutan yang jelas dari wahyu, bukan rekaan atau perkara baru, dan inilah juga pandangan yang jelas dari para ulama, baik salaf mahupun khalaf.


Pastinya ada beberapa kebaikan (kemaslahatan yang terindera) yang dapat kita rasakan jika umat Islam seluruh dunia bersatu. Antaranya:-


Politik: Penyatuan ini akan menggabungkan komposisi umat Islam berjumlah 1.4 bilion di bawah satu payung pemerintahan yang akan menjadikannya satu super power dunia, iaitu mempunyai akumulasi dari modal insan dan sumber alam yang terbesar. Ia menjadi ibarat seberkas lidi, jika selama ini ianya adalah sebatang lidi sahaja.


Ekonomi: Sumber manusia dan alam yang banyak sekarang berada di tanah kaum Muslimin, misalnya petroleum, emas dan sebagainya. Di samping pasaran buruh dan pasaran barangan yang begitu besar di kalangan kaum Muslimin sendiri.


Strategi: Taburan demografi umat Islam adalah terlalu strategik, iaitu mereka menguasai hampir keseluruhan Selat Utama Dunia kecuali Selat Bering dan Terusan Panama. Ini menjadikan kedudukan mereka secara semula jadinya adalah kuat, jika berlaku penyatuan. Di mana jika ada mana-mana negara yang mengancam atau memerangi umat Islam mereka boleh menghalang kapal dagang negara tersebut dari melalui terusan-terusan utama dunia yang mereka kuasai ini.


Ketenteraan: Jika 1% sahaja dari umat Islam di seluruh dunia ini dikerahkan untuk menjadi tentera maka kita telah berjaya merekrut sebanyak 1.4 juta anggota tentera dan bilangan ini adalah amat besar sekali.


Inilah beberapa kebaikan yang dapat kita kecapi jika bersatu di bawah satu kepimpinan Daulah Khilafah, iaitu satu negara yang wajib ke atas umat Islam sedunia. Walaupun pihak rejim AS dan pemimpin sekular yang ada sekarang cuba menghalang berdirinya negara ini, namun negara ini tetap akan muncul kerana dua sebab:-


(1) Adanya gerakan Islam yang berterusan berusaha untuk mengembalikan semula Khilafah ini dan pendapat umum masyarakat di seluruh dunia telah mula terbentuk dan semakin bersetuju dengannya.


(2) Adanya Basariyyah (berita gembira) dari Rasulullah saw bahawa Daulah Khilafah akan berdiri untuk kali keduanya. Sabdanya,


"…Kemudian akan muncul khilafah ala minhaj Nubuwwah" [HR Ahmad]

1 comment:

abu idris said...

Insya Allah... Khilafah pasti kembali.

Kitab " Ajhizah Daulah al - Khilafah ", Persediaan Berdirinya Negara Islam

http://ibnuyassir.blogspot.com/2011/01/kitab-ajhizah-daulah-al-khilafah.html